POSKYTOVATEL PODPORY
 

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního programu Cíl III - Podpora přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Je podpořen Německou spolkovou nadací pro životní prostředí (Deutsche Bundesstiftung Umwelt).


Bez této podpory by nebylo možné projekt uskutečnit.

Děkujeme