CÍL PROJEKTU
 

Včely žijí v úzkém kontaktu s přírodou. Prostřednictvím jejich života lze pochopit spoustu přírodních zákonitostí. Učí nás přírodu respektovat a chovat v úctě.
Bez včelího opylování by mnoho druhů rostlin zmizelo z povrchu naší planety a úroda na polích a zahradách by zdaleka nebyla taková. Včely jsou tak velmi důležité pro zachování přírodní pestrosti i výživu člověka.

Situace v našem včelařství však není jednoduchá. Věkový průměr včelařů je velmi vysoký a každým rokem se jejich počet snižuje. Stav včelstev klesl za posledních patnáct let o více než třetinu. Podobná situace je i v dalších zemích.

Cílem tohoto projektu je zvyšovat ekologické uvědomění dětí, mládeže i dospělých prostřednictvím poznávání života včel a získávat nové zájemce o krásné starodávné řemeslo - včelaření.