VČELAŘSKÉ DŘEVINY
 

V přírodě najdeme rostliny, které mají včely obzvláště rády. Poskytují jim totiž kvalitní nektar a pyl, a to často po dlouhou dobu a ve velkém množství. Důležité je to hlavně tehdy, když je jiné „včelí pastvy“ málo. Některé rostliny řadíme mezi medonosné - poskytují hodně nektaru, ze kterého včely vytváří med. Jiné zase nabízí nadměrné množství kvalitního pylu, pro včely důležitý zdroj bílkovin. Jaké dřeviny patří pro včely mezi nejdůležitější, můžete nalézt zde

 

Pestrost rostlinné skladby se v přírodě v poslední době snižuje a včelích oblíbenců ubývá. Tento stav není pro rozvoj včelstva rozhodně příznivý.

 

Pěstování a výsadby včelařských dřevin jsou jedním z cílů projektu. Úkolem je obohatit rostlinnou skladbu ve volné přírodě, ale i v okolí školních zařízení a na obecních pozemcích. Budou vybrány původní druhy dřevin pro tuto oblast.  

 

K pěstování budou využity lesní školky hlavního partnera projektu obecně prospěšné společnosti Suchopýr. Veškerá práce však nebude na bedrech pracovníků této o.p.s., cílem je co největší zapojení škol a dobrovolníků. Sazenice včelařských dřevin budou k dispozici školám pro výsadby na školních zahradách či jinde v okolí škol. Do prací budou zapojeni účastníci česko-německých víkendových a prázdninových programů pro dobrovolníky. Výsadby budou probíhat na obou stranách hranice, tedy i na území okresu Bautzen. Cílem projektu je vypěstovat a vysadit nejméně 7 500 dřevin.

 

Ve vybraných částech okresu Liberec proběhne mapování vhodných lokalit pro výsadby původních včelařských dřevin. Dřeviny budou vysazovány na pozemky ve veřejném vlastnictví (obce, stát). Data budou zanesena do mapové aplikace.

 

Mnohem více o včelařských bylinách nám nabízí velmi zdařilá publikace Včelařské byliny od Oldřicha Haragsima. Její elektronickou verzi můžete nalézt zde

 

Stejný autor zpracoval také publikaci Včelařské dřeviny.